Neteland: 5 gemeenten tillen samenwerking naar hoger niveau

Samenwerking tussen gemeenten is het sleutelwoord voor de toekomst. Dat is nodig om de slagkracht van een regio (en dus ook van individuele gemeenten) te vergroten. Het doel van die ruimere samenwerking, ge├źnt op de politiezone, is om de bestuurskracht in de regio te versterken, zonder afbreuk te doen aan de identiteit van elke gemeente afzonderlijk.
Intussen werpt de intensieve samenwerking op meer dan 25 domeinen haar vruchten af. Hieronder kan u alvast meer ontdekken.