Bovenlokaal jeugdbeleid

Op 22 december 2017 keurde de Vlaamse regering het decreet over de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen goed. Met het decreet wordt vanaf 2020 ook een werkingssubsidie voor structurele intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in het leven geroepen. De Vlaamse Regering kan om de zes jaar een werkingssubsidie toekennen aan intergemeentelijke projectverenigingen die de samenwerking en de netwerking stimuleren tussen de lokale besturen én het jeugdwerk binnen hun werkingsgebied. De eerste periode van zes jaar loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2026.

Een groep met jeugdconsulenten en schepenen van jeugd van de 5 gemeenten van Neteland zijn sinds begin dit jaar bezig met het uitwerken van een subsidiedossier in kader van deze subsidie. Omdat er reeds een ambitienota vrije tijd werd opgemaakt vormt dit de basis van het dossier. De doelstellingen “verbreden”, “verbinden” en “versterken” vormen de ruggengraat en de concrete acties worden hieraan gelinkt. De voorbije week werd het dossier ingediend. Fingers crossed!

> Meer info: Kobe Vercauteren, kobe.vercauteren@vorselaar.be

Contact

Neteland

Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14 28 5O 5O

Grobbendonk

Boudewijnstraat 4
228O Grobbendonk
O14 51 1O 2O

Olen

Dorp 1
225O Olen
O14 26 31 11

Herentals

Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14 28 5O 5O

Herenthout

Bouwelse Steenweg 8
227O Herenthout
O14 5O 21 21

Vorselaar

Markt 14
229O Vorselaar
O14 5O 11 O1