Vacature Coördinator bovenlokaal jeugdbeleid (halftijds)

Wil jij werken voor een belangrijke doelgroep in de regio Neteland? Kinderen en jongeren vormen ongeveer 30 % van onze inwoners. Als jij een passie hebt voor jeugdbeleid en goesting om te pionieren, dan kan jij bijdragen aan een sterk jeugdbeleid in Neteland. 

Projectvereniging Neteland is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar. Voor het beleidsdomein jeugd werden de ambities geclusterd rond drie thema’s: verbreden van het aanbodverbinden van actoren en deelnemers en versterken van de interne werking en dienstverlening. Enkele voorbeelden van projecten die op jouw coördinatie wachten: 

 • de regionale tienerwerking van de vier speelpleinwerkingen opstarten; 
 • buitenspeelmaand van Neteland organiseren; 
 • regionale jeugdraad organiseren; 
 • uitbouw van een gezamenlijk fuifbeleid met de focus op preventie; 
 • het bestaande aanbod tijdens de schoolvakanties verder op elkaar afstemmen.. 

Vanzelfsprekend sta je er als coördinator bovenlokaal jeugdbeleid niet alleen voor. Zo krijg je veel inhoudelijke ondersteuning en input van de werkgroep jeugd en kan je ideeën en voorstellen aftoetsen bij de adviesgroep bovenlokaal jeugdbeleid. Daarnaast kan je terugvallen op de medewerkers van de verschillende Neteland-gemeenten die ook in het beleidsdomein jeugd werken. Deze samenwerking is uniek en innovatief en maakt van jou een pionier in Vlaanderen. 

Functieprofiel 

Je bent in het bezit van een bachelor of masterdiploma. Je bent gepassioneerd door jeugdbeleid en hebt bovendien minstens 2 jaar relevante ervaring in jeugdbeleid of jeugdwerk. Dit mag zowel in een professionele als privécontext. Daarnaast: 

 • ben je iemand die vanuit heldere analyses en syntheses kwalitatieve resultaten neerzet.
 • ben je een netwerker, iemand die continu zoekt naar verbinding en consensus.  
 • typeert het jou dat je flexibel bent en sterk in samenwerking. 
 • ben je iemand die ook zelfstandig tot initiatieven komt. 
 • kan je als rasechte ambassadeur de ambities van het bovenlokaal jeugdbeleid actief mee uitdragen. 
 • heb je een goed plannings- en organisatievermogen om projecten uit te rollen. 

Aanbod 

 • een contract van onbepaalde duur (halftijds: 19 uur)
 • degelijke verloning (B1-3) – vraag gerust een loonsimulatie 
 • je maakt het verschil voor de kinderen en jongeren in regio Neteland 
 • je krijgt de kans nieuw beleid te realiseren en je eigen accenten te leggen in de job 
 • de mogelijkheid om een inspirerend netwerk uit te bouwen met collega’s met eenzelfde passie voor jeugdbeleid 
 • flexibele werkuren en aantrekkelijke verlofregeling voor een goede work-life balance 
 • maaltijdcheques, tweede pensioenpijler, mobiliteitsvergoeding, hospitalisatieverzekering 

Praktische informatie 

Bezorg je kandidaatstelling met een uitgebreid en duidelijk cv en een kopie van het gevraagde diploma uiterlijk op 4 februari 2021 via info@herentals.be. 

De procedure verloopt als volgt: 

 • Het indienen van je sollicitatie kan tot en met 4 februari 2021
 • Als meer dan 15 personen zich kandidaat stellen, wordt er een capaciteitstest voorzien. Deze kan je thuis online maken. We spreken met jou af wanneer. 
 • Op 17 februari 2021 of 24 februari 2021 is er een selectieproef met een presentatie-oefening en een selectie-interview (als je slaagt voor de presentatie-oefening). 
 • Ben je een van de drie hoogst gerangschikte kandidaten na het selectie-interview, dan kan je deelnemen aan het assessment. Dit plannen we samen met jou in tussen 24 februari en 5 maart 2021.  

Meer info 

Bovenlokaal jeugdbeleid

Op 22 december 2017 keurde de Vlaamse regering het decreet over de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen goed. Met het decreet wordt vanaf 2020 ook een werkingssubsidie voor structurele intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in het leven geroepen. De Vlaamse Regering kan om de zes jaar een werkingssubsidie toekennen aan intergemeentelijke projectverenigingen die de samenwerking en de netwerking stimuleren tussen de lokale besturen én het jeugdwerk binnen hun werkingsgebied. De eerste periode van zes jaar loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2026.

Een groep met jeugdconsulenten en schepenen van jeugd van de 5 gemeenten van Neteland zijn sinds begin dit jaar bezig met het uitwerken van een subsidiedossier in kader van deze subsidie. Omdat er reeds een ambitienota vrije tijd werd opgemaakt vormt dit de basis van het dossier. De doelstellingen “verbreden”, “verbinden” en “versterken” vormen de ruggengraat en de concrete acties worden hieraan gelinkt. De voorbije week werd het dossier ingediend. Fingers crossed!

> Meer info: Kobe Vercauteren, kobe.vercauteren@vorselaar.be

Coördinator bovenlokaal cultuurbeleid

De Raad van Bestuur stelde vorige week maandag Tine Van den Heuvel aan als coördinator voor ons vrijetijdsbeleid binnen Neteland. Tine is momenteel nog programmamanager “Content Vlaanderen.be” bij Informatie Vlaanderen (Vlaamse overheid) en werkte voordien onder meer ook voor de stad Herentals.

Tine kan op maandag 17 augustus starten in Neteland. Ze zal zich bezig houden met de verdere uitbouw en het coördineren van alle werkgroepen binnen vrije tijd Neteland en specifiek het bovenlokaal cultuurbeleid. Neteland kan elk jaar rekenen op een subsidie ‘bovenlokaal cultuurbeleid’ van de Vlaamse overheid. Ook vrijetijdsparticipatie (vrijetijdspas, UiT-pas) zal door haar, vanzelfsprekend in heel nauwe samenwerking met de verschillende sociale- en vrijetijdsdiensten binnen de 5 gemeenten, worden uitgewerkt. Succes Tine!

Neteland samen door de Corona-tijd

We hebben de afgelopen weken al zeer intens samengewerkt met alle Neteland gemeenten. We doen er alles aan om onze inwoners, scholen, handelaars en zorgverleners in deze moeilijke tijden zo goed mogelijk te ondersteunen. De 8 expertenteams hebben de voorbije weken een analyse gemaakt van de Corona-crisis en hun rol daarin. Iedereen werd gemotiveerd om ook al vooruit te blikken: welke uitdagingen moeten we samen nog het hoofd bieden en hoe ziet de post-Corona-tijd eruit voor ons?

Uit de nota’s komen heel waardevolle inzichten maar ook noden en verwachtingen. Ze worden door de crisiscel en stuurgroep van Neteland verwerkt in een document dat later nog breed zal worden besproken en verspreid.

Neteland heeft in ieder geval in deze crisis bewezen dat samenwerken rendeert. Ook de verschillende diensten, disciplines noodplanning en de zorg/hulpverlening merken de positieve dynamiek. Dat is een mooi fundament voor de toekomst.

Koning Filip chat met Neteland

Koning Filip heeft op 22 april een teleconferentie gehad met enkele vertegenwoordigers van ons samenwerkingsverband. De vorst luisterde aandachtig hoe de gemeenten, de politie en zorgverleners intensief samenwerken in de strijd tegen het coronavirus COVID-19.

Tijdens de videochat ging het onder meer over de 800 vrijwilligers die zich via de gemeenten hebben aangemeld om bijvoorbeeld voor andere inwoners boodschappen te doen of om het Fysiek Triagecentrum Middenkempen of de huisartsenwachtpost te ondersteunen. Ook de creatieve initiatieven die de gemeenten samen opzetten om het dagdagelijkse leven van hun inwoners aangenamer te maken (bv. de vrijetijdsbingo), bleven niet onbekend. De Koning toonde ook veel interesse in de aanpak omtrent kwetsbare gezinnen, vereenzaming, e-commerce, de vrijwilligerswerking en enkele creatieve projecten zoals het vervoer van de huisartsen met een oude ambulance. 

De vorst stak alle medewerkers van het samenwerkingsverband Neteland alvast een hart onder de riem. Hij was zeer onder de indruk van alle initiatieven en hoopte dat andere regio’s in ons land dit voorbeeld zullen volgen en zelf ook zulke samenwerkingsprojecten creëren.

Crisiscel Neteland draait op volle toeren

Sinds 28 februari werken de vijf gemeenten van Neteland solidair samen om de richtlijnen van de hogere overheden minutieus uit te voeren, dag na dag geconfronteerd met nieuwe maatregelen en richtlijnen. Sinds 13 maart vergadert de crisiscel driemaal per week. De burgemeesters, de noodplanningsambtenaren en de communicatiespecialisten vormen samen de crisiscel. Dit overleg wordt op vrijdag uitgebreid met de lokale politie, brandweer, Rode Kruis, de verantwoordelijke van de huisartsenwachtpost en de directeur van het ziekenhuis. Vanaf april zal de frequentie verminderd worden naar tweemaal per week.

Via een gecoördineerde noodplanningsaanpak zorgen we er ook voor dat op alle vragen een adequaat, snel, gezamenlijk, gecoördineerd en gefundeerd antwoord kan gegeven worden.  

Onze leidinggevenden en medewerkers nemen hun taak als eerstelijnsbestuur zeer ernstig en zijn vanaf dag één ingezet geweest op de grootste noden. We hebben onze zorginstellingen tot nu toe kunnen vrijwaren van calamiteiten dankzij een strikt regime van toelating en afstand houden.

Expertenteams

Er werden zes expertenteams opgezet (onderwijs en opvang, vrije tijd en evenementen, handelaars en lokale economie, vrijwilligerswerking, zorg/welzijn en logistiek). Elk team bestaat uit medewerkers van de vijf gemeenten. Zij werken in groep rond de federale maatregelen, vragen bij elkaar advies over bepaalde zaken en bouwen een beleid uit rond hun domein.
 
Deze expertenteams werken via Microsoft Teams zodat alle vragen en documentatie online gebundeld zijn. Ze vergaderen amper fysiek, maar maken ook gebruik van Teams om online te vergaderen. Ondertussen wordt vanuit de stuurgroep bekeken hoe de expertenteams nadien kunnen worden voortgezet in de gebruikelijke samenwerking van advies- en beleidsgroepen binnen Neteland.

Contact

Neteland

Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14 28 5O 5O

Grobbendonk

Boudewijnstraat 4
228O Grobbendonk
O14 51 1O 2O

Olen

Dorp 1
225O Olen
O14 26 31 11

Herentals

Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14 28 5O 5O

Herenthout

Bouwelse Steenweg 8
227O Herenthout
O14 5O 21 21

Vorselaar

Markt 14
229O Vorselaar
O14 5O 11 O1