Buitenspeeldag 21 april 2021

Door de huidige coronamaatregelen kan deze niet georganiseerd worden op een centrale plaats zoals tijdens de vorige edities.

We willen kinderen wel de kans geven om fijn en veilig buiten te spelen en leggen daarom de focus deze editie op speelstraten en op de uitdagingen van koning Arthur!

Verhaal:
In een land hier ver vandaan heerste eens een koning genaamd Arthur. Het was een goede en wijze koning, die zijn land met liefde regeerde. Hij had een prachtig kasteel met een enorme ophaalbrug en mooie grote grachten eromheen. Zijn geluk was echter maar van korte duur. Het jaar 2020 brak aan! Een enorme storm raasde over het kasteel, alles was verwoest. De koning was zeer ongelukkig omdat hij besefte dat deze klus veel te groot was voor hem alleen. Wil jij koning Arthur helpen met het bouwen van zijn kasteel?

Bekijk de uitdagingen! Bekijk ook het filmpje van koning Arthur (volgt binnenkort!)

Oproep:  Laat je ouders de foto’s, filmpjes van de uitdagingen die jullie aangingen hier posten met #helpkoningArthur

Vrijetijdskalender paasvakantie

Elk schoolvakantie maken we binnen Neteland een vrijetijdskalender. De kalender voor de paasvakantie is een feit! Neem alvast een kijkje wat de kids tijdens de paasvakantie kunnen doen.

Jeugdboekenmaand: Lezen is een feest!

Maart is de Jeugdboekenmaand. Al voor het 50ste jaar op rij. Het jaarthema is dan ook heel toepasselijk: Lezen is een feest!

Bibliotheek Neteland gaat tijdens de Jeugdboekenmaand online met Studio Bib, speciaal voor kinderen van 6 tot 12 jaar.

Elke woensdag en zaterdag in maart posten we op het YouTube-kanaal van Neteland een nieuw filmpje van Studio Bib.

Hou de websites en Facebookpagina’s van de verschillende bibliotheken in de gaten en laat je verrassen door een creatief, muzikaal of wetenswaardig intermezzo!

En bij een feestje hoort muziek natuurlijk. 
Zingen jullie mee met ons themalied ‘Boeken zijn zo mooi, lezen is een feest’? Tekst en partituur vind je hier

Bovenlokaal jeugdbeleid

Op 22 december 2017 keurde de Vlaamse regering het decreet over de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen goed. Met het decreet wordt vanaf 2020 ook een werkingssubsidie voor structurele intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in het leven geroepen. De Vlaamse Regering kan om de zes jaar een werkingssubsidie toekennen aan intergemeentelijke projectverenigingen die de samenwerking en de netwerking stimuleren tussen de lokale besturen én het jeugdwerk binnen hun werkingsgebied. De eerste periode van zes jaar loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2026.

Een groep met jeugdconsulenten en schepenen van jeugd van de 5 gemeenten van Neteland zijn sinds begin dit jaar bezig met het uitwerken van een subsidiedossier in kader van deze subsidie. Omdat er reeds een ambitienota vrije tijd werd opgemaakt vormt dit de basis van het dossier. De doelstellingen “verbreden”, “verbinden” en “versterken” vormen de ruggengraat en de concrete acties worden hieraan gelinkt. De voorbije week werd het dossier ingediend. Fingers crossed!

> Meer info: Kobe Vercauteren, kobe.vercauteren@vorselaar.be

Neteland samen door de Corona-tijd

We hebben de afgelopen weken al zeer intens samengewerkt met alle Neteland gemeenten. We doen er alles aan om onze inwoners, scholen, handelaars en zorgverleners in deze moeilijke tijden zo goed mogelijk te ondersteunen. De 8 expertenteams hebben de voorbije weken een analyse gemaakt van de Corona-crisis en hun rol daarin. Iedereen werd gemotiveerd om ook al vooruit te blikken: welke uitdagingen moeten we samen nog het hoofd bieden en hoe ziet de post-Corona-tijd eruit voor ons?

Uit de nota’s komen heel waardevolle inzichten maar ook noden en verwachtingen. Ze worden door de crisiscel en stuurgroep van Neteland verwerkt in een document dat later nog breed zal worden besproken en verspreid.

Neteland heeft in ieder geval in deze crisis bewezen dat samenwerken rendeert. Ook de verschillende diensten, disciplines noodplanning en de zorg/hulpverlening merken de positieve dynamiek. Dat is een mooi fundament voor de toekomst.

Koning Filip chat met Neteland

Koning Filip heeft op 22 april een teleconferentie gehad met enkele vertegenwoordigers van ons samenwerkingsverband. De vorst luisterde aandachtig hoe de gemeenten, de politie en zorgverleners intensief samenwerken in de strijd tegen het coronavirus COVID-19.

Tijdens de videochat ging het onder meer over de 800 vrijwilligers die zich via de gemeenten hebben aangemeld om bijvoorbeeld voor andere inwoners boodschappen te doen of om het Fysiek Triagecentrum Middenkempen of de huisartsenwachtpost te ondersteunen. Ook de creatieve initiatieven die de gemeenten samen opzetten om het dagdagelijkse leven van hun inwoners aangenamer te maken (bv. de vrijetijdsbingo), bleven niet onbekend. De Koning toonde ook veel interesse in de aanpak omtrent kwetsbare gezinnen, vereenzaming, e-commerce, de vrijwilligerswerking en enkele creatieve projecten zoals het vervoer van de huisartsen met een oude ambulance. 

De vorst stak alle medewerkers van het samenwerkingsverband Neteland alvast een hart onder de riem. Hij was zeer onder de indruk van alle initiatieven en hoopte dat andere regio’s in ons land dit voorbeeld zullen volgen en zelf ook zulke samenwerkingsprojecten creëren.

Crisiscel Neteland draait op volle toeren

Sinds 28 februari werken de vijf gemeenten van Neteland solidair samen om de richtlijnen van de hogere overheden minutieus uit te voeren, dag na dag geconfronteerd met nieuwe maatregelen en richtlijnen. Sinds 13 maart vergadert de crisiscel driemaal per week. De burgemeesters, de noodplanningsambtenaren en de communicatiespecialisten vormen samen de crisiscel. Dit overleg wordt op vrijdag uitgebreid met de lokale politie, brandweer, Rode Kruis, de verantwoordelijke van de huisartsenwachtpost en de directeur van het ziekenhuis. Vanaf april zal de frequentie verminderd worden naar tweemaal per week.

Via een gecoördineerde noodplanningsaanpak zorgen we er ook voor dat op alle vragen een adequaat, snel, gezamenlijk, gecoördineerd en gefundeerd antwoord kan gegeven worden.  

Onze leidinggevenden en medewerkers nemen hun taak als eerstelijnsbestuur zeer ernstig en zijn vanaf dag één ingezet geweest op de grootste noden. We hebben onze zorginstellingen tot nu toe kunnen vrijwaren van calamiteiten dankzij een strikt regime van toelating en afstand houden.

Expertenteams

Er werden zes expertenteams opgezet (onderwijs en opvang, vrije tijd en evenementen, handelaars en lokale economie, vrijwilligerswerking, zorg/welzijn en logistiek). Elk team bestaat uit medewerkers van de vijf gemeenten. Zij werken in groep rond de federale maatregelen, vragen bij elkaar advies over bepaalde zaken en bouwen een beleid uit rond hun domein.
 
Deze expertenteams werken via Microsoft Teams zodat alle vragen en documentatie online gebundeld zijn. Ze vergaderen amper fysiek, maar maken ook gebruik van Teams om online te vergaderen. Ondertussen wordt vanuit de stuurgroep bekeken hoe de expertenteams nadien kunnen worden voortgezet in de gebruikelijke samenwerking van advies- en beleidsgroepen binnen Neteland.

Contact

Neteland

Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14 28 5O 5O

Grobbendonk

Boudewijnstraat 4
228O Grobbendonk
O14 51 1O 2O

Olen

Dorp 1
225O Olen
O14 26 31 11

Herentals

Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14 28 5O 5O

Herenthout

Bouwelse Steenweg 8
227O Herenthout
O14 5O 21 21

Vorselaar

Markt 14
229O Vorselaar
O14 5O 11 O1