Koning Filip chat met Neteland

Koning Filip heeft op 22 april een teleconferentie gehad met enkele vertegenwoordigers van ons samenwerkingsverband. De vorst luisterde aandachtig hoe de gemeenten, de politie en zorgverleners intensief samenwerken in de strijd tegen het coronavirus COVID-19.

Tijdens de videochat ging het onder meer over de 800 vrijwilligers die zich via de gemeenten hebben aangemeld om bijvoorbeeld voor andere inwoners boodschappen te doen of om het Fysiek Triagecentrum Middenkempen of de huisartsenwachtpost te ondersteunen. Ook de creatieve initiatieven die de gemeenten samen opzetten om het dagdagelijkse leven van hun inwoners aangenamer te maken (bv. de vrijetijdsbingo), bleven niet onbekend. De Koning toonde ook veel interesse in de aanpak omtrent kwetsbare gezinnen, vereenzaming, e-commerce, de vrijwilligerswerking en enkele creatieve projecten zoals het vervoer van de huisartsen met een oude ambulance. 

De vorst stak alle medewerkers van het samenwerkingsverband Neteland alvast een hart onder de riem. Hij was zeer onder de indruk van alle initiatieven en hoopte dat andere regio’s in ons land dit voorbeeld zullen volgen en zelf ook zulke samenwerkingsprojecten creëren.

Contact

Neteland

Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14 28 5O 5O

Grobbendonk

Boudewijnstraat 4
228O Grobbendonk
O14 51 1O 2O

Olen

Dorp 1
225O Olen
O14 26 31 11

Herentals

Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14 28 5O 5O

Herenthout

Bouwelse Steenweg 8
227O Herenthout
O14 5O 21 21

Vorselaar

Markt 14
229O Vorselaar
O14 5O 11 O1