Omgeving

‘Omgeving’ clustert alle activiteiten die te maken hebben met een kwaliteitsvolle leefomgeving voor de huidige en toekomstige generaties.

Thema’s:

  • Ruimtelijke ordening
  • Milieu / duurzaamheid
  • Mobiliteit
  • Veiligheid
  • Handhaving

Concrete voorbeelden:

  • Delen van twee handhavingsambtenaren die ook samen een team vormen
  • Delen van twee noodplanningsambtenaren die voor de vijf gemeentes werken
  • Neteland samen door de coronatijd
  • Preventiebeleid (bv. Inbraak Veilig Certificaat, Buurt Informatie Netwerken)
  • Zonale mobiliteitsraad Neteland

Contact

Neteland

Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14 28 5O 5O

Grobbendonk

Boudewijnstraat 4
228O Grobbendonk
O14 51 1O 2O

Olen

Dorp 1
225O Olen
O14 26 31 11

Herentals

Augustijnenlaan 3O
22OO Herentals
O14 28 5O 5O

Herenthout

Bouwelse Steenweg 8
227O Herenthout
O14 5O 21 21

Vorselaar

Markt 14
229O Vorselaar
O14 5O 11 O1